Driftsdata 2010

Introduktion

Sidan innehåller diverse diagram som beskriver driftsdata för bergvärmepumpen, en Nibe F1245 på 6kW, driftkostnaden över året fördelad per månad, borrhålets (energibrunnen) beteende och påverkan av bergvärmepumpen m.m.
Den är uppdelad på:

Hur behandlade vintern huset?

Vintern 2010/2011 var den andra extremvintern i rad, snön kom runt den 20 november, c:a 20cm som låg till mars. Två kraftiga köldperioder, den första i början på december och den andra i slutet på februari. Men varför beskriva något i ord när det finns tabeller.  Viktigt att notera är att det är vintern på den östra väggen och att solen lyser direkt på vägg och givare.


 

X-axeln

 • Vecka (veckans ordningsnummer)
Skala till vänster, oC
 • Gul linje visar hösta utomhustemperaturen under veckan
 • Blå linje visar högsta 24 timmars medelvärd för utomhustemperaturen
 • Röd linje visar medelvärdet av veckans "24 timmars medelvärd för utomhustemperaturen"
 • Grön linje visar visar lägsta 24 timmars medelvärd för utomhustemperaturen
 • Lila linje visar lägsta temperaturen under veckan
Tittar man också på temperatur distributionen för medeltemperaturen över 24 timmar, dvs temperaturen som styr bergvärmepumpen, så ser man att den inte varit under minus 14oC. Vidare så har medeltemperaturen för vintern varit ungefär plus 0.3oC . Givaren sitter fortfarande på östra väggen med massor av morgon sol, så temperaturerna är inte representativa ur ett metrologiskt perspektiv.
Hur behandlade huset bergvärmepumpen?

Kompressorn aktivitet under vintern

 • X-axeln är graderad med veckonummer under vintersäsongen 2010/2011
 • Blå linje visar hur mycket bergvärmepumpen jobbade (% av all tid) under olika veckor (skala till höger)
 • Röd linje visar medelvärdet av utomhustemperaturen medelvärdesbildad över 24 timmar i oC (på min östra yttervägg) under olika veckor (skala till vänster)


Var ordentligt kallt vecka 48 och vecka 7 (även vecka 8)!
Som väntat är det en stark korrelation mellan utomhustemperaturen och bergvärmepumpens aktivitet.

I nedanstående diagram kan man se hur stor procentandel kompressorn går för olika grader.
 • X-axeln är utomhustemperaturen medelvärdesbildad under 24 timmar
 • Röda kurvan är hur mycket bergvärmepumpen jobbade (% av all tid) under olika temperaturer (skala % till vänster)
 • Blå kurvan representerar hur mycket elpatronen jobbade i procent av sin max kapacitet per temperatur och tid
 • Den gröna kurvan är summan av de två andra (lite äpplen och bananer som är adderade)Summerar man antalet samples från -6oC och kallare (se "Sample per temperatur") ser vi att det är c:a 25.000 stycken. Dessa kan jämföras med 100.000 samples som samlats in mellan 14oC till -5oC. Så c:a 20% av tiden under denna vinter så har pannan jobbat nästan 100% av tiden. Har även tittat på hur ofta mycket el-patronen har jobbat, och den gick från 799.5 timmar till 802.5 timmar (enligt displayen (version 1199)), det vill säga 3 timmar. Ska erkänna att jag inte vet riktigt vad det betyder. När jag tolkar grafen ovan så verkar resultatet var lite annorlunda.
Men tycker fortfarande att Nibe F1245-6 var rätt val för huset. 


Hur behandlade bergvärmepumpen borrhålet?

Kort fakta om borrhålet, 135m, 125m aktiv

Nedanstående graf visar temperaturen på köldbärarvätskans som pumpas upp ur borrhålet (Kin), returneras till borrhålet (Kout), medel skillnaden (Kdiff) och medlevärdet av 24 timmars medelvärdet för utomhustemperaturen (Outdoor24mean) under säsongen.


X-axeln

 • Vecka (veckans ordningsnummer)
Skala till vänster, oC
 • Gul linje visar medelvärdet av utomhustemperaturens medelvärde under de föregående 24 timmarna under veckan
 • Röd linje visar medeltemperaturen på köldbärarvätskan från borrhålet
 • Blå linje visar medeltemperaturen på köldbärarvätskan i retur till borrhålet
 • Grön linje visar medelskillnaden på köldbärarvätskan från och i retur till borrhålet
Nedanstående graf visar temperaturen på köldbärarvätskans som pumpas upp ur borrhålet (Kin) under säsongen.'X-axeln
 • Vecka (veckans ordningsnummer)
Skala till vänster, oC
 • Röd linje visar den högsta temperaturen för Kin under veckan  
 • Gul linje visar medeltemperaturen för Kin under veckan
 • Blå linje visar den kallaste temperaturen för Kin under veckan

En första kommentar är att medelvärdet ligger närmare min-värdet än max-värdet, vilket troligen kan förklaras med att pumpen går så fort att slingan inte hinner värma köldbärarvätskan till den maximala temperaturen. Vad som är optimalt är optimalt? Kan bara gissa, det handlar om att flytta värme från berggrunden till bergvärmepumpen, antingen tar man mycket köldbärarvätska med låg temperatur eller så tar man lite köldbärarvätska med hög temperatur. Vidare får man ta hänsyn till egenskaperna hos köldbärarvätska, om den varit vatten så har vatten olika egenskaper vid 6oC jämfört med 4oC respektive 0oC. Vad som är optimalt för köldbärarvätskan har jag tyvärr ingen aning om.

Vidare kan det tyckas underligt är att medeltemperaturen på Kin följer utomhustemperaturen på ett helt annat sätt än vad köldbärarvätskan som returneras, se nästa graf. Det förklaras förmodligen med att bergvärmepumpen går konstant när det blir riktigt kallt och borrhålet hinner aldrig återhämta sig.

En annan sak att notera är både den gula(medel) och den blå(min) kurvan ligger väldigt när 0oC, ska bli spännande och att se om den sjunker under 0oC om några år.


Ännu en graf, denna visar temperaturen på köldbärarvätskans som returneras till borrhålet (Kut)X-axeln

 • Vecka (veckans ordningsnummer)

Skala till vänster, oC

 • Röd linje visar den högsta temperaturen för Kut under veckan  
 • Blå linje visar medeltemperaturen för Kut under veckan
 • Grön linje visar den kallaste temperaturen för Kut under veckan

Det är tur att köldbärarvätskan inte endast består av vatten, då Kut varit under 0oC större delen av vintern.

Sist i detta avsnitt om borrhålet är den mest intressanta grafen, nedanstående visar differensen mellan köldbärarvätskan som tas upp och den som skickas tillbaka, Kdiff.X-axeln

 • Vecka (veckans ordningsnummer)

Skala till vänster, oC

 • Röd linje visar största skillnaden för Kdiff under veckan  
 • Blå linje visar medelskillnaden för Kdiff under veckan
 • Grön linje visar minsta skillnaden för Kdiff under veckan  

Medelskillnaden ligger ”stabilt” på 3oC

Den minsta skillnaden ligger ”stabilt” på 2oC, men har några dippar ned till 1.5oC.

Medelskillnaden ligger ”något” närmare maximala skillnaden än minimala skillnaden.

Borrhålet har varit stabilt.


Är borrhålet för litet för den energi jag tar ut ur det, jag har faktiskt ingen aning, men jag gissar att det blir synligt om ett par år.