Mätning

Samplar diverse parametrar i Nibe F1245 var 120de sekund, 30 ggr i timmen, 720 ggr om dygnet, c:a 5000 ggr i veckan, c:a 22000 ggr i månaden...
Följande data samlas in per sample (version:1199):
 • Date--datum
 • Time--tid
 • Version--version på mjukvaran i bergvärmepumpen
 • BT1--temperatur utomhus
 • BT1 Mean--temperatur utomhus medelvärdesbildad över 24 timmar, BT1 Mean styr värmepumpenstemperaturer och beteenden till en stor del.
 • BT2--Temperaturgivare, värmeslinga framledning
 • BT3--Temperaturgivare, värmeslinga retur
 • BT10--Temperaturgivare,hålslinga framledning (vad som kommer upp ur hålet)
 • BT11--Temperaturgivare, hålslinga retur (vad som skickas ned i hålet)
 • Calc Supply--Någon som kan mejla mig vad detta är? Adressen finns på Övrigt
 • GM--Gradminuter, styr hur länge pumpen ska jobba.
 • Alarm--Alarmkod
 • RELAYS PCA BASE--Någon som kan mejla mig vad detta är? Adressen finns på Övrigt
 • BT12--Temperaturgivare, kondensor framledning
 • BT14--Temperaturgivare, hetgas
 • BT17--Temperaturgivare, suggas
 • Tot.int.add.--Elpatronens aktivitet 2, 4 eller 6 kW.
 • Prio--Motivering till varför värmepumpen går, 10-avstängd, 20-varmvatten, 30-värme
 • BT6--Temperaturgivare, varmvatten laddning
 • BT50--Temperaturgivare, inomhustemperatur


Comments