Driftskostnad bergvärme

Denna sida innehåller bara el kostnaden för bergvärmen (och hushållselen), är du intresserad av den totala driftskostnaden för huset, så finns den, Driftskostnad villa.

Elförbrukningen under året 2011/2012

Data


 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Summa
El  (kWh) 200 260210 450 520 730 760 780 480 440 230 180 ~ 5240kWh
Kostnad (kr) 230 300220 460 610 750 820 980 470 440 260 210 ~ 5750kr
Utfall
(rullande 12mån)
 3% 4% 4% 8% 11% 16% 17% 17% 10% 9%   
Prognos  3% 4% 4% 7% 14% 21% 15% 14% 10% 5% 3% 3%  ~100%


Kommentar

 • Prognos/Utfall är den hur stor andel av årsförbrukningen som har förbrukats (utfall) respektive förväntas att förbrukas (prognos).
 • Verkar som om kostnaden för el blir 2000kr mindre än förra året, men så har det varit varmare...
  • Hösten har varit varm, maskrosor i november!
  • Det är fortfarande varmt, mellandagarna!
  • Det har varit en kall vår.
 • Kursivt=ej tillgänglig data, uppskattad föregående år
 • Fet=lägre jämfört med föregående år.
 • Julafton, har nu kamin, så där har jag eldat upp 600kr (ved). 
  • Köper dyra säckar, nästa år blir det en större leverans.
 • Ny inställning på värmepumpen, 19oC hela tiden, inga höjningar eller sänkningar. 

Elförbrukningen under året 2010/2011

Data


 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Summa
El  (kWh) 220 260 240 480 870 1310 930 900 610 310 230 180 ~ 6400kWh
Kostnad kwh (kr) 260 300 290 580 1100 2170 1300 1200 800 380 260 210 ~ 8850kr 
Prognos 3% 4% 4% 7% 14% 21% 15% 14% 10% 5% 3% 3%  ~100%

Kommentarer

 • Hushålls elen är en liten del av detta, det mesta är upvärmningen.
 • Kostnaden inkluderar nätavgiften per kWh, men inte årsavgiften. För mina 16A är den 2300kr/år
 • Elpriset (priset+nätavgift) för en kWh har varierat mellan 115 öre och 170 öre
 • Prognos är den förväntade förbrukningen under respektive månad (tagen från förra året)
Slutsumman för driftkostnaden kommer med stor sannolikhet att landa under 12000kr (maj och juni är för tillfället uppskattade), då är den fasta nätavgiften inkluderad dessutom ingår hushållselen i denna summa. 6400kWh ska jämföras med 32.000kWh som förbrukades per år innan oljepannan åkte ut, se Energideklarationen. 32.000kWh tror jag motsvarar c:a 3.5m3 olja. Tyvärr har jag inget pris på vad oljan kan ha kostat per år. Vidare ska erkännas att i detta fall är hushållet inte speciellt stor, förbrukar bara c:a 150m3 vatten per år och hushållselen bör sättas i perspektiv till detta.
Den tidigare högre förbrukningen kan säkert härledas till en högre inomhustemperatur, tror inte att min anläggning klarar att ge en mycket högre inomhustemperatur utan att skapa perma-frost i energibrunnen.
Ovanstående beskriver driftskostnaden och tar inte hänsyn till investeringskostnaden, som man bör addera på något sätt.

Comments