Vad hände med mitt hus?‎ > ‎Huset‎ > ‎

Energideklaration

Husets energianvändning, innan bergvärme installerades

Detta hus använder 234 kWh/m2 och år, varav el 2kWh/m2.
Liknande hus 159-194kWh/m2 och år och nya hus 110kWh/m2.

Förslag för att minska energianvändningen

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
1) Tilläggsisolering av vindbjälkslaget upp till 40cm isoleringstjocklek. OBS! Tillse att det finns väl fungerande bostadsventilation innan åtgärd utförs. 
Minskad energianvändning: 4000kWh/år, Kostnad per sparad kWh: 0,3 kr/kWh

2) Installera luft / vattenvärmepump
Minskad energianvändning: 12000kWh/år, Kostnad per sparad kWh: 0,5 kr/kWh

Detaljer

Typkod: 220-Småhusenhet, helårsbostad för en/två familjer
Nybyggnadsår: 1947
Atemp (exkl. Avarmgarage) 146 m2
Finns installerad eleffekt > 10 W/m2 för uppvärmningen och för varmvattenproduktion: nej
Verksamhet fördelade enligt:  Bostäder: 100%
Verklig förbrukning: 0802-0901, dvs 2008-02-01 till 2009-01-31
Eldningsolja: 31000kWh
Varav energi till varmvattenberedning: 1500kWh
Normalårskorrigeratvärde (graddagar): 34930kWh
Energiprestanda: 234kWh/m2,år varav el: 2kWh/m2,år

Normalkorrigerat värde (Energi-index): 34208
Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav): 110kW/m2
Referensvärde 2 (statistiskt intervall): 159-194kWh/m2,år

Typ av ventilationssystem: Självdrag


Comments